KG 45 100 300 500 1000 计费重量: 100     KG 体积毛重: 100     KG
 • 12-27周日

  ¥3030.0

 • 12-28周一

  ¥3030.0

 • 12-29周二

  ¥3030.0

 • 12-30周三

  ¥3030.0

 • 12-31周四

  ¥3030.0

 • 01-01周五

  -

 • 01-02周六

  -

订舱数 时效 单价 安全附加费 燃油 总价 好评度-评价数
订舱       联系我们
向您推荐始发港是[成都]的业务专家:
熊燕舞
中外运跨境电商物流有限公司成都分公司
徐先蓉
中外运跨境电商物流有限公司成都分公司
 • {{freightosRate.departport3c}} to {{freightosRate.destport3c}}
  {{freightosRate.airlinecomname}}  
  • {{freightosRate.departport3c}} to {{freightosRate.destport3c}}
  • --
  • --
  • --
  • {{scheduled.departport3c}} to {{scheduled.destport3c}} by {{scheduled.transportMode | strDefaultValue('--')}}
  • {{scheduled.carrierCode}}{{scheduled.itineraryNumber}}[{{scheduled.vehicleType | strDefaultValue('--')}}]
  • {{scheduled.scheduledTimeOfDeparture |dateFormate}}
  • {{scheduled.scheduledTimeOfArrival |dateFormate}}
 • {{freightosRate.totalPrice}}  {{freightosRate.currencykind}}  
 • {{freightosRate.linkmanName}}  
快捷订舱       联系我们 联系我们
累计订舱数 首单-末单 总计费重 总应收 客户数 联系人 好评度-评价数
 • 荷兰皇家航空
 • CTU to FRA
 • 1
 • 2019/09/23
  2019/09/23
 • 596
 • 9,xxx
 • 1
 • 徐先蓉
 • --
快捷订舱       联系我们
 • 荷兰皇家航空
 • CTU to FRA
 • 1
 • 2019/10/08
  2019/10/08
 • 1,900
 • 2x,xxx
 • 1
 • 李小芬
 • --
快捷订舱       联系我们