KG 45 100 300 500 1000 计费重量: 100     KG 体积毛重: 100     KG
 • 12-26周日

  ¥3900.0

 • 12-27周一

  ¥3900.0

 • 12-28周二

  ¥3900.0

 • 12-29周三

  ¥3900.0

 • 12-30周四

  ¥3900.0

 • 12-31周五

  ¥3900.0

 • 01-01周六

  -

订舱数 时效 单价 安全附加费 燃油 总价 好评度-评价数
订舱       联系我们
向您推荐始发港是[杭州]的业务专家:
吕旭芳
中外运跨境电商物流有限公司杭州分公司
 • {{freightosRate.departport3c}} to {{freightosRate.destport3c}}
  {{freightosRate.airlinecomname}}  
  • {{freightosRate.departport3c}} to {{freightosRate.destport3c}}
  • --
  • --
  • --
  • {{scheduled.departport3c}} to {{scheduled.destport3c}} by {{scheduled.transportMode | strDefaultValue('--')}}
  • {{scheduled.carrierCode}}{{scheduled.itineraryNumber}}[{{scheduled.vehicleType | strDefaultValue('--')}}]
  • {{scheduled.scheduledTimeOfDeparture |dateFormate}}
  • {{scheduled.scheduledTimeOfArrival |dateFormate}}
 • {{freightosRate.totalPrice}}  {{freightosRate.currencykind}}  
 • {{freightosRate.linkmanName}}  
快捷订舱       联系我们 联系我们
累计订舱数 首单-末单 总计费重 总应收 客户数 联系人 好评度-评价数